БЕДСТВИЯ

Гневи се пак природата
и страда днес планетата
от алчността на хората!

Категория: