БИЕ

бие сърце и
прозирно се на̀да на
любвеграмада

блъска сърце и
неспирно се на̀да на
любвенаслада

буйства сърце и
всемирно се на̀да на
любвеотрада

Категория: