И НИЩОТО

и нищото на
обич се надява и
я осезава

и нищото се
на любов надява и
я благославя

Категория: