НАЙ

най е добре да
те връхлети щастие
на име любов

.......................................

алтернативно
ропалистично:

най
е добре
да те връхлети
щастие на име любов

.......................................

алтернативно —
„хорей“ в рамка
на „хайку“ :

най-добре е да
те щастие на име
обич връхлети

Категория: