ХОРЕЙ, ЯМБ И РОПАЛИСТИКА

някому
ДОБРО да
пожелаеш — е свещенодействие

.....................................................................

свещенодействие е — някому
ДОБРО да
пожелаеш

Категория: