ВЛАСТТА

Властта е благодателна:
за свои - привлекателна,
за чуждите страдателна!

Категория: