ПРОХЛАДА

Под буки високи,
небето подпрели,
поляни широки
разстилат постели.

От нейде полъхва
прохладен зефир
и сякаш въздъхва
космичната шир.

Повеждат звездите
красив хоровод,
тъй както мечтите
човешкия род.

Категория: