ПАРИТЕ

Пари купуват нещо,
или продават вещо,
но не създават нищо!

Категория: