КИТЕН — РОПАЛИСТИЧНО

отново
Китен предвещава
красоти и приковава

отново
Китен приласкава
прелестѝ и запленява

отново
Китен завладяващо
тупти и озвездява

Категория: