ЛЕТНИТЕ

летните жеги
с море се лекуват и
в него кротуват

...........................................

ропалистично:

летните
жеги с
море се лекуват
и в него кротуват

Категория: