СЪВЕСТТА — В РАМКА НА „ХАЙКУ“ И РОПАЛИСТИЧНО

вродена болест
съвестта е — и без лек —
и (в)се ридае

..........................................

вродена
болест съвестта
е — и без
лек — и (в)се ридае

Категория: