БЛАГАТА

И вчера и днеска борбата
е между Трудът и Парата,
Трудът е творец на Земята,
но друг присвоява благата!

Категория: