СЛОВАТА ПРЯКО ПРАВИЛАТА

словата
омиротворяват

колчем
оримотворяват

...........................................................

същата рима в рамка на „хайку“:

словата оми-
ротворяват — колчем о-
римотворяват

Категория: