ВРЕМЕТО

„ ... И разчовѐчи се светът,
и времето МИ...“ —
рече ЛЮБОВТА —
„ ... изтече...“

Категория: