СЪДБА

На дедите родни кръстен,
на вестител съм подобен,
за правдивите съм свестен,
но за другите съм вреден!

Категория: