УПРАВЛЕН(ЧЕ)СКИ МИРОГЛЕД СПРЯМО ЕСКТРОВЕРТНИ И СПРЯМО ИНТРОВЕРТНИ

който
е
отворко —

плаче
за
затворко

. . .

който
е
затворко —

по̀
към него
зорко

Категория: