ПРИЯТЕЛСТВО

Прекалената похвала
често дружбата разваля,
а пък критиката честна
прави дружбата чудесна!

Категория: