МОРЕ — В РАМКА НА „ХАЙКУ“ И РОПАЛИСТИЧНО

море — пътека
месечѝнна и любов
сърцеглъбѝнна

..............................................

море —
пътека месечѝнна
и любов сърцеглъбѝнна

Категория: