ГЛЕДНА ТОЧКА В РАМКА НА „ТАНКА“

от гледна точка
на математиката
поезията

е самонарастваща
о̀бична величина

Категория: