ОТЛИТА ЛЯТОТО

Отлита лятото
и Райчо се снижава,

и свети някак си
по-полегато.

В сърцата лятната
жарава избуява

копнежно и с мечта
за ново лято!

Отлита то и от
на Райчо топлотата

поемат без предел
и съкровено,

благоговеещи
и сетивата!

И то отива си
успокоено!

.......................................

Отлита лятото,
отлита!

И пак ще дойде! —
Непременно! —

И ще е
любвеозарено! —

За обич, радост
и
възхита!

Категория: