В РАМКА НА „ХАЙКУ“ И РОПАЛИСТИЧНО

на народеца
дариха външни сили
безизходица

................................................

на
народеца дариха
външни сили безизходица

Категория: