НЕЛОВКО

грехът се
почувства
неловко

от тебе —
за РА̀Я
призовко —

и спретна
за а̀да
молба — но

отхвърлена
тя бе
отрано

Категория: