ВЕСТНИЦИ

Куче вестници разнася
и с любов го прави! —
Ѝма о̀бична нагласа
и добрѐйши нрави! —

Нѐмощния да оближе,
да му джафне вѐдро
и с очи да го прониже —
на сърцатост щедри!

Вестници разнася куче! —
Припка с жар и през глава!
Кой ли вятър го довя?! —
В днешно време — рядък случай!...

Категория: