ОТ РАДОСТ

когато бебче
се роди — от радост за
живот изплаква

.........................................

алтернативно:

когато бебче
се роди — изплаква за
живот (от радост)

Категория: