КЪМ СЪРЦЕТО КЛЮЧЪТ

„Обичам те!“
е към сърцето ключът!

С
„Обичам те!“
в живота ще сполучат!

„Обичам те!“
е и сърцесветлѝкът!

С
„Обичам те!“
искрят и сърцеблѝкат!

„Обичам те!“
всемирно тържествува!

С
„Обичам те!“
в живота се добрува!

„Обичам те!“
спасява и споява!

С
„Обичам те!“
душа в БОГ пребивава!

Категория: