БЕБЧЕ

Ражда се бебче,
от радост изплаква и
ОБИЧ очаква!...

Категория: