ЗАПОЗНАНСТВО В „ХАЙКУ-РАМКИ“

„Приятно ми е,
Любов Вселѐниева
Палѝсъ̀рцева!“

„Също и на мен,
Любен Всеотдайников
Безкористников!“

Категория: