ЗОВЯЩ

на БОГ Заветът
на Заветите е стих —
зовящ ОБЍЧАЙ

Категория: