ВЪВ ВСЯКА ДУМА

любвенебеса
във всяка дума — с обич —
ГОСПОД БОГ пося

Категория: