СВЕТОСТТА

в едно Народно
събрание светостта
поругана е

в едно Народно
събрание доблестта
закопана е

....................................

събрание — уж
Народно — бумажници
и продажници

Категория: