ПОЛЕЗНО

най е полезно —
добро да се върши — и
то — безвъзмездно

Категория: