ПО ЖАРАВА

ситнеж
по жарава
е
ВЕРОпроява

ситнеж
по жарава
към БОГ
възвисява

Категория: