ДЕТСТВОТО

безгрижността на
детството помръкна — „нов
ред“ се домъкна

безгрижността на
детството — възпряна — от
чрез „нов ред“ рана

Категория: