ДА СМЀ!...

Бог предначерта
и ние като Него
да громим см...ртта

Господ Бог — Любов
е — и Любов да сме и
ние — завеща

Категория: