ПО „СИМВОЛ ВЕРУЮ“

Крадеш ли, крадеш
от към БОГ ЛЮБОВТА и
не знаеш да спреш!...

Категория: