ПРОДЪЛЖАВАТ

и като празна
водоноска се една
страна опоска

и си продължават да
я доопустошават

Категория: