ПЕТИ ОКТОМВРИ — ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

Учител — име
свято — тъй наричали
един СПАСИТЕЛ

Категория: