УСМИХВАЙ

любов — усмихвай заревата
сетивата и
сърцата

Категория: