ТВОЯТ...

чутовно богат
си — любов колчем твоят
е сърцезаряд

Категория: