ДВУСМИСЛИЦА В ТАКТ „ДЕВЕТ ОСМИ“

робство се налага с тояга

алтернативно:

робство се с тояга налага

...................................................

традиционни ритмики:

1.
налага се робство с тояга

2.
с тояга се робство налага

3.
с тояга робство се налага

Категория: