КАК...

„В свят на принуда...“ —
изригна роб — „... роб съм и
как да прокопсам?...“

Категория: