ЗЛАТИСТА

есен — златиста —
чудата и тучна — и
любвебогата

Категория: