НЯМА

няма как да са
„промити мозъци“ — в тях
обич се пося

Категория: