БОГОБОЯЗЪН

БОГОбоязън —
сиреч — въздържание
откъм съблазън

Категория: