ТАЛАЗИ

една страна не
се опази от талази
клетвогази

........................................

алтеративно:

една страна се
провали от клетвогази
на талази

Категория: