ПРЕЛИВКА

на БОГ
дойде МУ
над преливка
да ГО
призовават

когато
с действията си
ГО
са̀мо
огорчават

Категория: