УЧИТЕЛКО!

Учителко, ти бъдещето сгряваш
и питомците си му посвещаваш,
към него с много ги любов отправяш
и мироглед „ОБЍЧАЙ“ им вселяваш!

Прекланяме се пред духовността ти,
пред мъдростта ти и човечността ти!
И цял живот това така остава,
защото си на ГОСПОД БОГ в прослава!

Категория: