НАРИЧАНЕ

Нека всички —
живи,
здрави
и благословени! —

Мъдри,
добродетелни
и БОГОвдъхновени!

....................................................................

алтернативно:

Нека
всички — живи,
здрави и благословени! —
Мъдри, добродетелни и БОГОвдъхновени!

Категория: