ОГРАМОТЯВАТ

ограмотяват
небесата — като в обич
възпитават

......................................

алтернативно:

ограмотяват
небесата — като
в обич възпитават

Категория: