НЕ Ѐ

не ѐ цупене —
мамо — а — наопаки
усмивка — за миг

Категория: